Edictes del BOP

bop
Exercici: 2024 Bop: 83-0 Edicte: 3697 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 58-0 Edicte: 2158 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovació inicial de la modificació del POUM de Meranges
Exercici: 2024 Bop: 34-0 Edicte: 1196 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
Exercici: 2023 Bop: 236-0 Edicte: 10411 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 206-0 Edicte: 8942 AJUNTAMENT DE MERANGES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 180-0 Edicte: 7911 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 249-0 Edicte: 12177 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 226-0 Edicte: 10220 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovació inicial del pressupost municipal, les bases d'execució i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 226-0 Edicte: 10219 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovacio inicial del pressupost municipal, les bases d'execució i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 226-0 Edicte: 10218 AJUNTAMENT DE MERANGES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021