Edictes del BOP

bop
Exercici: 2023 Bop: 180-0 Edicte: 7911 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovaci贸 definitiva del pressupost de l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 249-0 Edicte: 12177 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovaci贸 definitiva del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 226-0 Edicte: 10220 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovaci贸 inicial del pressupost municipal, les bases d'execuci贸 i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 226-0 Edicte: 10219 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovacio inicial del pressupost municipal, les bases d'execuci贸 i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 226-0 Edicte: 10218 AJUNTAMENT DE MERANGES - Exposici贸 p煤blica del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 208-0 Edicte: 9379 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovaci贸 definitiva de l'Ordenan莽a reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini p煤blic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'inter猫s general
Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5226 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovaci贸 inicial de l'Ordenan莽a reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini p煤blic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'inter猫s general
Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5224 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovaci贸 inicial de l'Ordenan莽a municipal reguladora de l'estacionament d'autocaravanes al terme municipal de Meranges
Exercici: 2022 Bop: 49-0 Edicte: 1749 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovaci贸 provisional de modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2022 Bop: 29-0 Edicte: 861 AJUNTAMENT DE MERANGES - Informaci贸 p煤blica de sol路licitud d'una llic猫ncia d'obres