Equip de govern

Eduard Isern Turet

ALCALDE

GOVERNANÇA, HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES

 • Habitatge i obres
 • Administració pública
 • Polítiques digitals
 • Educació

Cosme Isern Comangés

1er TINENT D’ALCALDE

COORDINACIÓ, INNOVACIÓ I CULTURA

 • Cultura i festes
 • Innovació
 • Acció exterior

Lluïsa-Maria Rodríguez Martí

2ona TINENTA D’ALCALDE

BENESTAR, COHESIÓ SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

 • Acció Social
 • Salut
 • Plans d’ocupació
 • Turisme

Esteve Avellanet Tarrés

3r TINENT D’ALCALDE

COHESIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT

 • Cohesió Territorial
 • Medi Ambient i entorn rural
 • Bosc/comunals

Albert Pons Segarra

REGIDOR

ECONOMIA DINÀMICA I TRANSICIÓ

 • Empresa
 • Economia
 • Sector primari