Seguretat i sanitat

Seguretat

Servei / Companyia

BOMBERS

BOMBERS (Ctra. Barcelona – Puigcerdà)

EMERGÈNCIES

GUÀRDIA CIVIL (a Girona)

POLICIA NACIONAL

PROTECCIÓ CIVIL

Telèfon

085

972 881 022

112

972 208 650

091

972 418 655

POLICIA MOSSOS D’ESQUADRA

POLICIA MOSSOS D’ESQUADRA

(Joan Maragall, 63 – Puigcerdà)

088

972 881 125

Sanitat

Servei / Companyia

CREU ROJA РUrg̬ncies

CREU ROJA – Informació

ICS – INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

FARMÀCIA DE GUÀRDIA 

Telèfon

972 222 222

972 200 415

061

METGE DE GUÀRDIA: Jaume Corominas


FARMÀCIA MATAS BOET

Carretera Vella s/n – Ger

972 147 059

HOSPITAL DE PUIGCERDÀ

Pl. Santa Maria, 1

972 880 150 / 972 880 154

Altres

Servei / Companyia

INFORMACIÓ 24H CARRETERES

TARGETA AMERICAN EXPRESS

VISA, MASTERCARD, EUROCARD

XARXA 4B

Telèfon

972 200 131

915 720 320

915 196 000

902 114 400