Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Meranges fins a:

Població

Puigcerdà

Andorra

Girona

Distància

18,9 Km

68,7 Km

154,7 Km