Història

Meranges està documentat des del segle X amb els nom de: MERANICOS i MERANICUS.

Meranges i Girul foren possessions del comtat de Cerdanya, dels vescomtes de Castelló, els comtes de Foix, del regne de Mallorca, dels comtes de Rosselló fins que al segle XV s’integraren a la Corona d’Aragó.

Els anys 1812-13 fou del departament francès del Segre.

El 1934 s’asfaltà la carretera que puja a Meranges.